Logo - Click to go Home The <i>Complete John Norman</i> - click to see News
Czech United Fans Edition - ZajatkynÝ Na Planete Gor - click to see Edition filler Czech United Fans Edition - ZajatkynÝ Na Planete Gor - click to see Title
Up
Home Next
Down


SILVER EDITION


Home   News   Bibliography   Articles   Titles   Editions   Timeline   Artwork   Gallery   ISBN/EAN   Cover Browser   Technical   Help  

Home > Czech Wales Edition > Captive of Gor > Part 1

Captive of Gor - ZajatkynÝ Na Planete Gor - Part 1

Click to enlarge  
Click on a cover to see a larger version...

Copyright 1972 by John Norman
Translation Copyright by
Published by Wales

Part 1 - 2007 (2007)
Translated by Martin Novak
EAN 978-80-86939-32-2 | ISBN 80-86939-32-4

Format: Paperback
  English   French   German   Russian   Spanish   USA
KC 199 | 216 pages | 11 x 18 cm
Coverart by Boris Vallejo

Hi-Res: Front Details
Scanned by: Internet (20120909 0:09:52)

TopNotes

TopBack Cover Text

Po takrka desetiletÚ odmlce majÝ ceÜtÝ ctenßri mo×nost zacÝst se do dalÜÝch dÝlu akcnÝ fantasy sÚrie Gor, kterß je v teoretick²ch statÝch uvßdena jako prÝklad cistÚ esence nejjednoduÜÜÝch stereotypu z dob pocßtku tohoto ×ßnru, prÝpadne jako odstraÜujÝcÝ prÝklad primitivnÝho sexismu ve fantasy 60. a 70. let. Pritom jejÝch 27 svazku vznikalo v pru-behu 25 let a poslednÝ dÝl napsal J. Norman v roce 2002 ve veku vÝce ne× Üedesßti let! PrvnÝ kniha ze dvou. 20:24 24-01-2010 ================ http://www.brloh.sk/kniha.php?id_knihy=4479

TopHigh Resolution Images

Captive of Gor - Czech Wales Edition - Part 1 - 2007  
Front Cover: JPEG 320x527 pixels, 8-bit sRGB, size 42.1KB

TopFull Size Covers

Click to return  
Home   News   Bibliography   Articles   Titles   Editions   Timeline   Artwork   Gallery   ISBN/EAN   Cover Browser   Technical   Help  

Top This page is copyright © 2000/2013 by Simon van Meygaarden & Jon Ard - All Rights Reserved
Silver Edition - File g07wal01.htm - Version 22.3.2.2.2 - Updated October 6, 2013
Website page hits: free web counter (since August 6, 2012)